31.05.06. Daugavpilī tiek realizēts projekts “Latvijas – Lietuvas pārrobežu basketbola čempionātu un ielu basketbola turnīru organizēšana”
Daugavpils pilsētas dome ir uzsākusi realizēt projektu “Latvijas – Lietuvas pārrobežu basketbola čempionātu un ielu basketbola turnīru organizēšana”, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības Kopienas iniciatīva INTERREG III A. Projekts tiek īstenots kopīgi ar Latvijas un Lietuvas partneriem no Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Rēzeknes, Zarasu, Utenas, Visaginas, Rokišķu pilsētām. Projekta vadošais partneris ir Daugavpils rajona padome.
Projekta galvenais mērķis ir iedibināt tradīciju regulāri rīkot pierobežas pašvaldību basketbola komandu čempionātus un strītbola turnīrus. Projekta galvenās aktivitātes ir sporta infrstruktūras uzlabošana, pierobežas reģiona basketbola čempionāta organizēšana un pārrobežu sporta pasākumu popularizēšana. Daugavpils pilsētā projekta ietvaros tiks uzlabota sporta infrastruktūra Bērnu un jaunatnes sporta skolā, iegādāts basketbola un strītbola aprīkojums. Projekta kopējās izmaksas ir 764 212 EUR. Projekta ilgums – 19 mēneši.

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha